Pravne določbe za uporabnike

Naslednji pogoji vsebujejo informacije o uporabi naše spletne strani, nakupu naših izdelkov in za vsak del vašega razmerja (pravice in obveznosti) z družbo in vsakim kupljenim izdelkom.

QVG (QVG ali Družba pomeni Quantum Vitality Group Switzerland SA, Industriestrasse 13B, CH-6300 Zug, Švica, skupaj z vsemi njenimi holdingi in povezanimi družbami in hčerinskimi podjetji ter pogodbenimi distributerji) ponuja storitve na več ravneh, prodajo izdelkov, spletno trgovino, zagotavljanje informacij in upravljanje vsebin. Podjetje zagotavlja dostop do spletne strani, ki se nahaja na www.wetality.com.

Spletno trgovino obravnava:

Quantum Vitality Group d.o.o.,
Litijska cesta 45,
1000 Ljubljana, Slovenija (Slo ID za DDV: SI 16756045, DK ID za DDV: DK 12 91 27 57)

To podjetje bo obravnavalo vsa naročila izdelkov, nakupe, plačila in odpremo.

Za namene teh pogojev uporabe (“Pravne določbe za uporabnike“, “Pogoji“) so uradne spletne strani podjetja (“spletne strani, spletne strani”) vse spletne strani, ki so uradno povezane z družbo (www.wetality.com)

Ti pogoji Pravna določila za uporabnike zagotavljajo dodatne določbe v Priročniku o politiki in postopkih družbe (samo za neodvisne člane) in v Pravilniku o pogojih spletne trgovine ter urejajo uporabo QVG spletne strani in storitev. Z uporabo (dostopom, brskanjem …) teh spletnih mest postanete uporabnik.

Z uporabo in dostopom do spletnih strani podjetja, registracijo, naročanjem … Uporabniki potrjujejo, da so prebrali in razumeli pogoje uporabe, pravne določbe za uporabnike, pogoje spletne trgovine in ostale javno objavljene pogoje ter da se strinjajo z njimi. Pri uporabi določene funkcije te spletne strani lahko veljajo tudi druge objavljene, javno dostopne smernice, pravila, pogoji, politike in druge določbe. Dodatne določbe v zvezi s spletno trgovino in nakupom so na voljo v dokumentu o pogojih trgovine, ki so na voljo na spletni strani družbe. Če imate kakršna koli vprašanja o pomenu teh določb, nam pišite na support@wetality.com.

Uporabniki se izrecno strinjajo, da te spletne strani uporabljajo na lastno odgovornost.

Če ste mlajši od 18 let, lahko spletno mesto uporabljate le s sodelovanjem staršev ali skrbnikov.

Pridržujemo si pravico do zavrnitve storitve po lastni presoji.

Za uporabo nekaterih storitev, dodatnih ugodnosti ali izboljšanje vaših izkušenj se boste morali registrirati in prijaviti kot registrirani uporabnik s svojim uporabniškim imenom in geslom. Po prijavi obrazca z vsemi potrebnimi podatki postanete registrirani uporabnik, ko prejmete potrditveno e-pošto. Uporabite lahko tudi te spletne strani brez registracije. Med postopkom nakupa se tudi lahko registrirate.

Kot registrirani uporabnik morate predložiti popolne, aktualne in točne informacije in jih posodobiti ob vsaki spremembi. Če podjetje odkrije ali sumi, da so kakršni koli podatki neresnični, nepopolni ali kako drugače netočni, je začasna ali trajna ukinitev vašega računa možna. Vse podatke, ki ste jih posredovali, lahko spremenite tako, da nas kontaktirate na support@wetality.com.

Kot uporabnik ste odgovorni za vsako dejanje, ki se zgodi pod vašim uporabniškim imenom in geslom. Te informacije ne smete razkriti tretjim osebam. Družba ni odgovorna za zlorabo vaših podatkov s strani tretjih oseb.

Kot uporabnik lahko kupite izdelke, prejemate ali delite podatke, posredujete svoje osebne podatke … vse te akcije bodo obravnavane kot transakcije. Vsaka transakcija je elektronska pogodba med vami in družbo, vključno z vsemi javno dostopnimi določbami družbe.

Pogoji veljajo enako za družbo, njene holdinge, hčerinske družbe, povezane družbe ter ponudnike storitev tretjih oseb in licenčne družbe ter distributerje in druge pogodbene partnerje družbe, vsaka od njih pa ima pravico do neposrednega in v svojem imenu uveljavijo te pogoje in določbe.

Spremembe pogojev: Družba si pridržuje pravico, da kadarkoli popravi pogoje in onemogoči dostop do spletnih strani brez predhodnega obvestila.

Družba si pridržuje pravico kadarkoli preklicati ali spremeniti katerega koli od pogojev. Vsaka sprememba ali prenehanje začne veljati takoj ob objavi na spletni strani. Kakršna koli uporaba te spletne strani s strani uporabnika po takem obvestilu bo razumljena kot sprejetje teh sprememb.

Uporabnik je dolžan občasno prebrati pogoje, da potrdi morebitne spremembe. Vsaka uporaba spletnega mesta po spremembah pogojev pomeni, da je uporabnik seznanjen z vsemi spremembami, jih razume in jih v celoti sprejema. Izključujemo odgovornost za škodo, povzročeno uporabnikom ali tretjim osebam zaradi takšnih sprememb.

Če uporabnik ne sprejme pogojev, se mora vzdržati uporabe spletnih strani družbe.

By becoming an Independent Representative, you confirm to agree that the members of The Company’s technical and legal support team, as well as external contractual partners who perform such tasks, are allowed to access my account and stored personal information, bonus account and genealogy organization information, in order to perform services in connection to your role of Independent Representative.

Spletna stran podjetja vsebuje splošne informacije, objavljene v dobri veri. Vse informacije, ki jih vsebuje, niso nasveti in se jih ne sme obravnavati kot take. Če potrebujete nasvet (pravne, medicinske, finančne … zadeve), se posvetujte z ustreznim strokovnjakom. Vsako dejanje, na podlagi podatkov, ki jih najdete na teh spletnih straneh, je izključno na lastno odgovornost.

Ta spletna stran je na voljo kot »je« brez kakršnih koli navedb ali jamstev, izrecnih ali implicitnih. Družba ne daje nobenih izjav ali jamstev v zvezi s to spletno stranjo ali informacijami in gradivom, ki so na tej spletni strani. Družba lahko kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino svojih spletnih strani brez obvestila.

Družba brez poseganja v splošnost teh določb ne jamči, da bo ta spletna stran nenehno na voljo ali da bo sploh na voljo ali da so informacije na tej spletni strani popolne, resnične, točne ali nezavajajoče. Družba si pridržuje pravico, da kadar koli spreminja ali onemogoči spletne strani, vključno brez omejitev z vsebino, časom razpoložljivosti in opremo, ki je potrebna za dostop ali uporabo strani.

Družba je pooblaščena, da preneha objavljati informacije, kakor tudi spreminjati ali onemogočati katere koli metode prenosa podatkov. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Družba lahko kadarkoli uvede izboljšave in / ali spremembe svojih izdelkov in / ali programov brez predhodnega obvestila.

Družba občasno potrebuje sisteme za redno vzdrževanje ali druge namene.

Uporabnik je bil obveščen o dejstvu, da so tudi občasno nenačrtovane motnje , motnje razpoložljivosti storitev (za rutinsko vzdrževanje itd.) ali dogodke višje sile možni.

Družba ni odgovorna za kakršno koli izgubo podatkov ali transakcij, ki se lahko pojavijo s kakršnokoli neuporabo ali izpadom na zunanji infrastrukturi. Nobena garancija za vsebino: vedno je mogoče, da lahko informacije na spletnih straneh vsebujejo določene napake.

Družba ne jamči, da je vsebina spletnih strani in / ali povezanih spletnih strani popolna ali posodobljena, vedno na voljo in da ne more povzročati škode za uporabnike.

Ni splošne garancije: Družba ne jamči ničesar na splošno v zvezi spletnih strani, storitvah in storitvah na internetu. Vse garancije bodo izrecno navedene in izražene za določen izdelek ali storitev. Za nobene transakcije ni nobene odgovornosti. Garancije za garancijo ne veljajo za vse uporabnike, saj nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo zavrnitve implicitnih jamstev.

Družba ne bo odgovorna v zvezi z vsebino ali uporabo ali kako drugače v povezavi s temi spletnimi stranmi: za kakršno koli neposredno, posredno, posledično, posebno izgubo, poslovne izgube, izgubo prihodkov, izgube dohodka, dobička, pričakovanih prihrankov, izgube pogodb ali poslovnih odnosov, izgube ugleda ali dobrega imena ali izgube ali korupcije informacijskih podatkov. S temi spletnimi stranmi se strinjate, da so izključitve in omejitve odgovornosti, določene v teh Pogojih smiselne in veljavne.

Strinjate se, da ima družba kot podjetje z omejeno odgovornostjo interes za omejevanje osebne odgovornosti svojih zaposlenih. Strinjate se, da ne boste vložili nobenega zahtevka osebno proti predstavnikom družbe ali zaposlenim v zvezi z izgubami, ki jih imate v zvezi s spletno stranjo. Strinjate se, da bodo določbe, določene v teh pogojih, varovale predstavnike podjetja, zaposlene, zastopnike, holdinge, hčerinske družbe in druge povezane osebe.

Če se katera koli določba teh pogojev ugotovi za neveljavno ali se ne more uveljaviti po veljavnem pravu, to ne bo vplivalo na izvršljivost drugih določb teh pogojev. Prevzemate vso odgovornost in tveganje za uporabo spletnega mesta in interneta. Možno je, da zaradi napake (pri določanju cen, informacijah o izdelku …) lahko izdelek z napačnimi cenami ali informacijami najdete na spletnem mestu. V takem primeru ima družba pravico zavrniti in / ali preklicati naročila. To je mogoče tudi, če je uporabnikova kreditna kartica že bremenjena. Družba bo izdala dobropis na vašem računu v bremenjenem znesku. Podjetje ne jamči, da je vsebina z možnostjo prenosa brez virusov.

Odgovorni ste za zaščito sebe in vašega sistema pred škodo, ki jo lahko povzroči spletna stran. Podjetje ne jamči, da bodo spletne strani ali storitve izpolnile vse zahteve uporabnika, bodo neprekinjene ali brez napak ali da bodo napake izboljšane. Uporabnik se izrecno strinja, da te spletne strani uporablja na lastno odgovornost.

Družba, njene holdinške družbe, hčerinske družbe, pridružena podjetja in pogodbeni distributerji ali kateri koli njihov zaposleni, zastopniki, ponudniki storitev tretjih oseb ali licenčne družbe ne jamčijo, da uporaba teh spletnih strani ne bo prekinjena ali da bo brez napak.

Družba ali druga stranka, ki sodeluje pri izdelavi in ​​/ ali distribuciji spletne strani, pod nobenimi pogoji ne odgovarja za škodo (neposredno, posredno, posebno, naključno, posledično …), izgubo dobička in druge izgube. Isto ne prevzema odgovornosti za (I) kakršne koli posledice od uporabe teh spletnih strani ali (II) točnosti, zanesljivosti ali vsebine katerekoli informacije, storitve ali izdelka, zagotovljene prek teh spletnih strani, (III) nepooblaščene posege v prenose in informacije, (IV) vodenje tretjih oseb. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitve odgovornosti za posledično in / ali naključno škodo. V teh jurisdikcijah je omejitev odgovornosti omejena na najmanjši dovoljeni znesek. Limiti se uporabljajo v korist družbe, holdingov, hčerinskih družb, povezanih podjetij in pogodbenih distributerjev in vseh zaposlenih ali drugih strank, ki so s podjetjem povezani s podjetji.

Določbe veljajo za vse vsebino, izdelke in storitve na spletnih straneh družbe. Ta odklon se nanaša na vse neposredne ali posredne poškodbe ali morebitne poškodbe zaradi slabe lastnosti znakov, napake, opustitve, prekinitve, izbrisa, napake ali zamude pri delovanju ali prenosu, računalniškega virusa, prekinitev komunikacije, krajo, uničenje ali nepooblaščen dostop, spremembo ali nepooblaščeno uporabo zapisov, prenehanje pogodbe, neustrezno ravnanje, zanemarjanje ali katerikoli drug akt.

Uporabnik izrecno potrjuje, da Družba ne odgovarja za žaljivo, neprimerno ali nezakonito ravnanje drugih uporabnikov ali tretjih oseb in da je uporabnik v celoti odgovoren za tveganje morebitne škode.

Družba ali katera koli druga oseba, ki sodeluje pri ustvarjanju, izdelavi ali distribuciji teh spletnih strani, s tem povezane vsebine ali katere koli programske opreme, ne bo odgovorna za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe ali nemožnosti uporabe teh spletnih strani. Družba, hčerinska podjetja, njene hčerinske družbe, ponudniki informacij ali partnerji, ki so odgovorni za vzdrževanje vsebine, ne glede na vzrok ali trajanje ne odgovarjajo za kakršno koli napako, netočnost ali drugo pomanjkljivost, neustreznost ali neoriginalnost informacij, vsebovanih na teh spletnih straneh , ali za kakršno koli zamudo ali prekinitev pri prenosu informacij končnemu uporabniku ter kakršne koli terjatve ali izgube, ki bi lahko izhajali iz istega. Nobena od zgoraj omenjenih strank ni odgovorna za morebitne terjatve ali izgube tretjih oseb, vključno z izgubljenim dobičkom.

Družba ne prevzema nobene odgovornosti za točnost informacij, ki jih zagotavlja. Prejemniki informacij te podatke uporabljajo na lastno odgovornost. Uporabnik izrecno potrjuje, da se pogoji nanašajo na celotno vsebino spletnih strani.

Vzajemne interakcije, ki se izvajajo prek teh spletnih strani, morajo biti v skladu s pogoji in je uporabnik dolžan izvajati vse dejavnosti v zvezi z uporabo teh spletnih strani v skladu z vsemi veljavnimi pravnimi predpisi.

Prepovedano je objavljati, uporabljati, prenašati, pošiljati ali zamenjati kateri koli material ali vsebino, ki: je napačna, netočna ali zavajajoča, krši določbe, ki je v običajnem sporočilu nezaželena, vsebino, ki ogroža in / ali krši pravice drugih, vsebino, ki je nezakonita, obscena, nespodobna, ogrožajoča, žaljiva, zavajajoča, obrekljiva, žaljiva, grožnja, moteča, rasistična ali šovinistična vsebina, ki krši pravice intelektualne lastnine tretjih oseb ali pravice do obveščenosti in / ali zasebnosti, vsebine, prek katerih se osebni podatki razkrijejo, nepooblaščeno in drugo neprimerno vsebino ter vsebino, ki lahko povzroči škodo družbi in njegovim povezanim družbam, drugim uporabnikom ali tretjim osebam. Vsebina in gradivo ne sme vsebovati nobenih virusov (trojanskih konjev, črvov …) itd.

Prepovedano je uporabljati katerokoli programsko opremo ali napravo, ki bi motila pravilno delovanje te strani. To vključuje neželeno elektronsko pošto. Podjetje ne odgovarja za nobeno vsebino, ki jo uporabniki lahko objavijo na teh spletnih straneh. Vse objavljene vsebine, ki so ali bi se lahko štele za neprimerne, se lahko kadar koli odstranijo.

Družba si pridržuje pravico, po lastni presoji, spremeniti, prilagoditi, spremeniti, izbrisati ali odstraniti vsebine, za katere meni, da so neprimerne. Družba ni odgovorna za kakršno koli neposredno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki nastane zaradi uporabe teh ali drugih spletnih strani. To vključuje izgubo dobička, motnje v delovanju, izgubo programa ali druge podatke o sistemih za obdelavo podatkov itd.

Družba ima pravico, ne pa tudi obveznosti,  nadzora vsebine na teh spletnih straneh v vsakem trenutku, vključno s katero koli objavo in forumom, ki bi jih lahko vsebovali kot del teh spletnih strani, da bi zagotovili skladnost s temi pogoji, kakor tudi vsemi drugimi pravili, ki jih predpisuje družba ali katera koli druga veljavna zakonodaja, predpis ali drug akt.

Družba si pridržuje pravico, da odstrani katero koli gradivo in vsebino, za katero  po lastni presoji ugotovi, da krši pravila, ki so opredeljena v tem dokumentu, ali če ugotovi, da je iz določenega drugega razloga ta posebna gradiva vprašljiva. Podjetju ni treba odgovoriti na interaktivne vsebine.

Družba, in tudi drugi ponudniki internetnih storitev, so distributerji in ne izdajatelji vsebine, ki jo prispevajo tretje osebe in uporabniki. Mnenja, nasveti, izjave, ponudbe, informacije ali vsebine, ki jih objavijo tretje osebe, tudi ponudniki javnih informacij ali končni uporabniki, izvirajo iz določenih avtorjev ali založnikov, ne pa iz podjetja. Družba (ali ponudniki informacij tretjih oseb) ne zagotavljajo točnosti teh spletnih mest.

Družba nima dolžnosti odobriti informacij, ki so na voljo na spletnih straneh, ki predstavljajo mnenje določenega ponudnika informacij ali uporabnika, ki ni v pogodbenem razmerju z družbo. Družba zato ne odgovarja za točnost ali zanesljivost kakršnega koli mnenja, nasveta ali izjave, ki jo na spletnih straneh objavi oseba, ki ni pooblaščena ali ki ne deluje po uradni dolžnosti.

Družba pod nobenim pogojem ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo, ki izhaja iz dejstva, da se je uporabnik zanašal na informacije, pridobljene na teh spletnih straneh.

Uporabnik je izključno odgovoren za oceno točnosti, popolnosti ali uporabnosti katere koli informacije, mnenja, nasveta ali katere koli druge vsebine, ki je na voljo na teh spletnih straneh. Spletne strani družbe lahko vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb, ki jih vzdržujejo drugi ponudniki storitev. Te povezave so bile zagotovljene izključno iz praktičnih razlogov in ne kot potrditev vsebine, vsebovane na takšnih spletnih straneh tretjih oseb, in družba izrecno zanika kakršno koli povezavo z vsebino ali točnostjo gradiva, ki je vsebovano na spletnih straneh tretjih oseb. Medtem ko si prizadevamo zagotoviti le kakovostne povezave na koristne in etične spletne strani, nimamo nadzora nad njimi.
Druge spletne strani imajo tudi različne pravilnike o zasebnosti in pogoje uporabe – preverite jih.
Prepričajte se, da so spletne strani podjetja, ki so trenutno v tej domeni, zasebna last podjetja.

Te spletne strani vsebujejo gradivo, ki je zaščiteno z avtorskimi pravicami, zakoni o blagovnih znamkah ali drugih lastniških pravicah, druge podatke, ki jih varujejo pravice fizičnih ali pravnih oseb.
To lahko vključuje besedila, programsko opremo, fotografije, video materiale, grafiko, zvočne posnetke in celotno vsebino spletnih strani (“vsebina”).

Družba ima izključno pravico uporabljati zaščitene blagovne znamke, logotipe in drugo vsebino, ki jih vsebujejo spletne strani. Za vsako uporabo je potrebno izrecno predhodno soglasje lastnikov ustrezne avtorske pravice, blagovne znamke in / ali pravice oblikovanja. Če ni navedeno drugače, se vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo v sistemu, štejejo za intelektualno lastnino njihovih lastnikov (na primer, lahko so določene licence tretje osebe licencirane).

Kopiranje, distribucija, prenos, objavljanje, prenos, povezovanje, globoko povezovanje, oblikovanje izvedenih finančnih instrumentov ali spreminjanje teh spletnih strani na drugačen način, ki ni izrecno dovoljeno v skladu s temi pogoji brez izrecnega pisnega soglasja podjetja, je strogo prepovedano! Vsaka kršitev teh pogojev, ki lahko povzroči kršitev avtorske pravice, pravice blagovne znamke ali katere koli druge vrste pravic intelektualne lastnine, lahko vodi do prekrškovnega postopka proti kršitelju. Prepovedano je odstraniti ali spremeniti vsebino, za katero velja zakonsko določena lastnina.

V primeru kakršnega koli prenosa je treba ohraniti popolnost in izvirnost vsebine. Spreminjanje prvotnega pomena in popolnosti prvotne vsebine (skrajšanje, zagotavljanje brezplačne razlage …) ne sme biti dovoljeno.

Fotografije in video materiali, ki se uporabljajo, morajo vsebovati oznako, ki potrjuje, da je družba vir, če shranite avtorsko zaščitene materiale za svoje osebne nepridobitne namene ali za namene, ki se nanašajo organizacijo. Zagotavljanje hiperpovezave spletnega mesta družbe na drugi spletni strani je dovoljeno le na način, ki ne predstavlja nobene grožnje za dobro ime družbe, škodi na kakršen koli način ugledu ali ustvarja lažno podobo.

Družba lahko kadar koli prekliče to privolitev. Uporabnik se strinja, da ne bo objavil ali na kakršen koli drug način predstavil nobenega materiala, ki bi bil predmet avtorskih pravic, pravic blagovnih znamk ali katere koli druge pravice intelektualne lastnine, ki je na voljo na teh spletnih straneh, brez izrecnega soglasja lastnika ustrezne pravice. Uporabnik je izključno odgovoren za škodo, ki lahko nastane zaradi kršitev avtorskih pravic, nepooblaščene uporabe blagovnih znamk ali kršitev drugih pravic intelektualne lastnine ali drugih težav, ki se lahko pojavijo v zvezi z objavo takega gradiva.

Ni dolžna obvestiti uporabnika ali pomagati ugotoviti, ali je določeno gradivo predmet avtorskih pravic.
Če objavljate gradivo na katerem koli od javno dostopnih delov teh spletnih strani, uporabnik v skladu s kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da je lastnik pravice do takšnega gradiva in izrecno podeljuje družbi brezplačno, trajno, nepreklicno in neizključno pravico do uporabe, objave , kopirati, razmnoževati, spreminjati, prilagajati, prevajati in / ali distribuirati takšno gradivo (delno ali v celoti) v celotnem svetu brez časovnih omejitev.

Uporabnik tudi drugim končnim uporabnikom podeljuje pravico do dostopa, brskanja, shranjevanja ali reprodukcije takega gradiva za lastno uporabo. Vsak odgovor uporabnika, ki vsebuje informacije, zamisli, povratne informacije, mnenja, vprašanja in pripombe, se šteje za nezaupno. Družba lahko brez omejitev uporablja, reproducira, razkrije ali pošlje takšno vsebino drugim.

Družba lahko uporablja kakršnekoli ideje, znanje in drugo znanje za kakršen koli namen. Podjetje bo imena, logotipe, simbole, blagovne znamke in drugo zaščiteno vsebino objavljala na svojih spletnih straneh izključno na področjih, za katera je pooblaščena.

Uporaba zaščitenih vsebin na spletnih mestih je v nasprotju z določbami teh pogojev, nepooblaščena uporaba pa je strogo prepovedana.
Obvestilo o avtorskih pravicah – Družba spoštuje pravice intelektualne lastnine drugih.

Družba tudi od vseh uporabnikov zahteva, da storijo enako. Družba po lastni presoji odstrani in / ali onemogoči dostop do gradiva, povezav in referenc na spletni strani, ki krši avtorske pravice drugih. V primeru, da po vašem mnenju pride do kakršne koli kršitve avtorskih pravic na spletnem mestu podjetja , nas o tem nemudoma obvestite s pisnim obvestilom. Poslali vam bomo vse informacije, ki jih morate vključiti v vaš zahtevek.

Da bi lahko naše storitve zagotavljali y najboljšo možno kakovostjo ter za namene sklepanja ppgodb, družba obdeluje določene informacije o uporabnikih. Vsi podatki, ki jih obdelujemo, morajo biti ustrezni in potrebni, ne pretirani glede na namene zbiranja in obdelovanja in tehnično varni.

Skrbni smo, kako se podatki o vas zbirajo, uporabljajo in delijo, ko uporabljate spletne strani družbe. Družba si vedno prizadeva zaščititi pravico do zasebnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Nadaljnje določbe določajo politiko zasebnosti za naša spletna mesta. Z uporabo spletne strani se strinjate s temi določbami.

Podatki, ki se lahko uporabijo za identifikacijo katere koli osebe, se štejejo za zaupne. Te osebne podatke lahko zahtevamo, ko predložite pogodbe, se registrirate ali naročite izdelke. Drugi podatki so anonimni. Anonimne informacije se lahko dajo v skupno rabo s tretjimi osebami. Osebne informacije ne bodo posredovane tretjim osebam brez vašega dovoljenja, razen če to ni potrebno ali dovoljeno z zakonom ali je potrebno za omogočanje naših storitev, na primer: dostavite naše izdelke na vaš naslov – v tem in podobnem primeru bodo osebni podatki in informacije, ki ste jih posredovali,  deljeni z našimi pogodbenimi partnerji.  Družbe, hčerinske družbe in povezane osebe ter pogodbeni distributer ne predstavljajo tretjih oseb. Izjema pri teh določbah so tretje osebe, ki družbi zagotavljajo določene storitve, da zagotovimo, da vam lahko nudimo storitve, in za tiste primere, v katerih mora družba zaščititi svoje pravice.

Družba lahko zbira in uporablja vaše osebne podatke in jih razkrije, kot je navedeno zgoraj tudi zunaj vaše jurisdikcije. Lahko se jih shranjuje tudi na strežnikih zunaj vaše jurisdikcije. Čezmejni tokovi osebnih podatkov so morda potrebni za zagotavljanje vseh storitev družbe. S temi spletnimi mesti podjetja razumete in soglašate s temi pogoji.

O tem vas obveščamo in z uporabo sprejemate, da ima družba pravico do zbiranja in uporabe vseh informacij, ki jih zbira od vas prek svoje spletne strani.

Imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, ki se obdelujejo, da preverite njihovo natančnost in kadar koli zahtevate / posodobite spremembe. To pravico lahko uveljavite s pisanjem na support@wetality.com

Podjetje lahko uporablja vaše osebne podatke, da vas obvesti o izdelkih in / ali storitvah, ki bi vas lahko zanimale.

Vsi drugi podatki ali gradivo, razen osebnih, se štejejo za nezaupne in anonimne. S pošiljanjem kakršnekoli informacije ali gradiva uporabnik podjetju podeljuje neomejeno in nepreklicno licenco za uporabo, kopiranje, predstavitev, aktiviranje, spreminjanje, prenašanje in distribucijo takšnega gradiva ali informacij ter soglaša, da lahko družba brezplačno uporabi vse objavljene ideje, koncepte , znanje ali tehniko za kateri koli namen. Vsaka vrsta sporočila, ki jo predloži uporabnik, je nezaupna. Z objavo komentarjev, sporočil ali drugih informacij na teh spletnih straneh, uporabniku podeljuje pravico uporabljati takšne pripombe, sporočila ali informacije za promocijo, oglaševanje, tržne raziskave ali kateri koli drug pravni namen.

Vsebina, ki je poslana ali dostopna prek teh spletnih strani, ni in ne velja za poslovno skrivnost, tajnost ali zaupnost. Z zagotavljanjem kakršne koli vsebine in gradiva prek spletnih strani družbe, uporabnik pooblasti družbo in / ali njene pridružene družbe, da jih brez omejitev uporabljajo za kakršen koli namen, vključno s kopiranjem, prenosom, objavo, oddajanjem ali drugo uporabo brez predhodnega obvestila ali kakršnega koli plačila obveznosti.

Uporabnik potrjuje, da so vsi komentarji, zasebna sporočila, forumi, klepetalnice in / ali drugi načini za pošiljanje sporočil ali vključevanje v medsebojno komunikacijo – skupnosti, javni in ne zasebni, zato lahko družba nadzoruje komunikacijo med Uporabniki brez njihovega vedenja ali izrecnega dovoljenja.

Družba ni dolžna nadzirati ali dovoliti take vsebine, sporočil ali informacij, ki jih je mogoče najti v kateri koli skupnosti, in ne odgovarja za nobena dejanja, ki izhajajo iz udeležbe uporabnika v kateri koli skupnosti, vključno z odgovornostjo za morebitno sporno vsebino .

Te spletne strani zagotavljajo hiperpovezave, ki vas lahko pripeljejo do drugih spletnih mest in vsebin, ki niso v povezavi z družbo. Pravilnik o zasebnosti teh spletnih mestih je lahko drugačen in družba ni odgovorna za to, kar se zgodi z informacijami, ki jih zbirajo.

Vse povezave do drugih spletnih mest so namenjene uporabnikom. Družba ni pregledala vseh teh spletnih mest in nikakor ni odgovorna za kakršno koli vsebino na teh spletnih mestih ali kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala zaradi njihove uporabe. Uporabnik te strani uporablja na lastno odgovornost.

Družba lahko uporabi “piškotke”, ki nam pomagajo ugotoviti, kdaj in kako je obiskana spletna stran. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo, lahko preberete s klikom na »Več o tem« v obvestilu o piškotku.

Ti pogoji veljajo samo za spletne strani podjetja in ne na spletnih straneh drugih podjetij, h katerim lahko QVG zagotavlja povezave. QVG upravlja varna podatkovna omrežja, zaščitena z industrijskimi standardnimi požarnimi zidovi in ​​sistemi za zaščito z geslom. Program Secure Sockets Layer (“SSL”) ščiti vaše podatke med prenosom. Družba ne jamči za zadostnost teh ukrepov in ni odgovorna za škodo, ki je posledica kršitve varnosti ali tehnične napake. Nekatere informacije se lahko pošljejo po elektronski pošti. Upoštevajte, da ti prenosi niso varni. Predpostavljate popolno odgovornost in tveganje za uporabo interneta in te spletne strani. Vsako dejanje lahko prestreže nepooblaščena tretja oseba.

Namen zbiranja osebnih podatkov: Družba potrebuje vaše osebne podatke, da bi lahko nudila storitve spletnega nakupovanja, kot so nakup izdelka, plačila, dostava, izdaja potrdil, da vas registrira kot registriranega uporabnika ali neodvisnega člana, da obdela in zbira vaše nakupne točke, bonuse in provizije. Načini: Podjetje zbira vaše osebne podatke preko obrazca HTML za registracijo (ime, naslov, e-pošta, uporabniško ime, ID, rojstni dan …). Osebni podatki so shranjeni v podatkovni bazi spletnega mesta. Podjetje trenutno uporablja globalno nameščene strežnike, ki so lahko zunaj vaše države, zunaj EU in izven vaše jurisdikcije. S temi določbami se strinjate s predložitvijo kakršnihkoli osebnih podatkov. Za zaščito podatkov pred uničenjem ali nepooblaščenim razkritjem družba sprejme tehnične in organizacijske ukrepe: standardno varnost spletnega mesta, zaščito z geslom in redne varnostne kopije.

Kakšni so piškotki?

Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletna stran shrani na vaš računalnik ali mobilno napravo, ko obiščete spletno mesto. Spletno mesto omogoča, da si v določenem obdobju zapomni vaše dejavnosti in nastavitve (kot so prijava, jezik, velikost pisave in druge nastavitve prikaza), zato vam ni treba vedno znova vnašati, ko se vrnete na spletno mesto ali brskajte z ene strani na drugo. Večina brskalnikov podpira piškotke, vendar lahko uporabniki nastavijo svoje brskalnike, da jih zavrnejo in jih lahko izbrišejo, kadar koli želijo.

Kako uporabljamo piškotke?

Piškotke uporabljamo za:

– preverjanje pristnosti, identificiranje uporabnika po tem, ko je prijavljen, za čas trajanja seje

– uporabniški vhod, da bi spremljali vnos uporabnika pri izpolnjevanju spletnih obrazcev, nakupovalnih vnosih itd., v času trajanja seje ali trajnih piškotkov, ki so v nekaterih primerih omejeni na nekaj ur.

– prilagajanje uporabniških vmesnikov za trajanje seje (ali nekoliko dlje).

– v trgovini se spomni izdelkov.

Tretji piškotki:
Facebook

Kako nadzirati / IZKLJUČITI piškotke

Naslednje povezave vam prikazujejo, kako odstraniti piškotke v vašem brskalniku. Upoštevajte, da ta nastavitev velja za vsa spletna mesta:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_GB
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Uporabnik se strinja, da bo odškodninsko odgovoren in bo varoval družbo, holding, podružnice,  hčerinske družbe,  pogodbene distributerje, odgovorne osebe, zaposlene in zastopnike proti morebitnim terjatvam, dejanjem, obveznostim in pred vso škodo in odškodninskimi zahtevki, vključno s stroški za odvetniške honorarje, ki bi lahko nastali zaradi uporabe teh spletnih strani s strani uporabnika ali kršitve katere koli določbe teh pogojev.

Uporabnik se strinja, da po potrebi sodeluje pri obrambi družbe. Družba prevzame pravico do izključne obrambe za vse zadeve, ki so predmet odškodnine. Za vse zadeve, ki niso urejene v skladu s temi pogoji, velja Zakon o civilnih obveznostih.

Stranke si prizadevajo rešiti vse spore, ki izhajajo iz teh pogojev. Vsi spori ali zahtevki, ki bi lahko nastali zaradi uporabe teh spletnih strani v povezavi s temi pogoji ali njihovo uveljavitvijo, se rešijo pred pristojnim sodiščem v Zürichju v Švici.
Ti pogoji začnejo veljati ob objavi in ​​se še naprej uporabljajo, dokler se ne prekličejo. Družba ne podaja nobenih trditev glede vsebine, ki bi bila ustrezna in / ali pravna v vseh jurisdikcijah. Dostop do vsebine ali njeno prenašanje je lahko v nekaterih jurisdikcijah in / ali nekaterim osebam prepovedan.

Vsak uporabnik je izključno odgovoren za spoštovanje prava njegove jurisdikcije.

V primeru, da bi bila katera koli določba ali del teh pogojev neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, to ne vpliva na nobeno drugo določbo ali del pogojev. Vsaka zamuda ali odpoved katerekoli določbe teh pogojev v določenem primeru ne pomeni nobene nadaljnje opustitve ali izjeme v drugih primerih. Posledice kakršne koli kršitve teh pogojev so opozorilo, začasna ukinitev ali prenehanje dostopa do spletne strani in / ali vašega V zvezi s temi pogoji imate dodatna vprašanja , nam pišite preko support@wetality.com

 • Purchase for

  more and get free shipping*

  *free DAO or international shipping

  or discounted GLS shipping (discount € 6.00)

  Congratulation!

  You qualify for free shipping*

  *free DAO or international shipping

  or discounted GLS shipping (discount € 6.00)