Juridisk for brugere


Følgende vilkår indeholder oplysninger om brugen af vores webside, køb af vores produkter og anvendelse af alle dele af dit forhold (rettigheder og forpligtelser) hos Selskabet og til alle købte produkter.

QVG (QVG eller Selskabet betyder Quantum Vitality Group Switzerland SA, Industriestrasse 13B, CH-6300 Zug, Schweiz, med alle dets holdingselskaber, søsterselskaber og datterselskaber) tilbyder Multi Level Marketing Services, Produktsalg, Online Shop, Information og Content Management. Selskabet giver adgang til webstedet på adressen www.wetality.com.

Onlinebutikken håndteres af:

Quantum Vitality Group d.o.o.,
Litijska cesta 45,
1000 Ljubljana, Slovenien (Slo Moms ID: SI 16756045, DK Moms ID: DK 12 91 27 57)

Alle produktordrer, køb, betalinger og fragt vil blive håndteret af dette firma.
I henhold til disse vilkår og betingelser for brug (“Juridiske brugere”, Vilkår) betyder virksomhedens officielle websider (“websider, websteder”) alle websider, der officielt er forbundet med selskabet (www.wetality.com).

Disse brugerbetingelser for juridiske brugere indeholder yderligere bestemmelser i selskabets manual over politikker og procedurer (kun for uafhængige repræsentanter), vilkår og betingelser for Shop og styrer dit brug af selskabets websider og tjenester. Ved at bruge (adgang, browsing…) disse websider bliver du til bruger.

Ved at bruge og få adgang til selskabets websider (registrere, bestille…) bekræfter brugeren, at de har læst og forstået Vilkår og betingelser for brug, Juridiske brugere, Forretningsvilkår og Betingelser, og at de accepterer at overholde dem. Når du bruger en bestemt funktion på denne webside, kan du også være underlagt andre offentliggjorte, offentligt tilgængelige retningslinjer, regler, vilkår, politikker og andre bestemmelser. Yderligere bestemmelser vedrørende online butik og køb er tilgængelige i Shop-vilkår og -dokumenter, der er tilgængelige på selskabets webside. Hvis du har spørgsmål vedrørende betydningen af disse bestemmelser, bedes du kontakte os på legal@wetality.com.

Brugere accepterer udtrykkeligt at bruge disse websider på eget ansvar.
Hvis du er under 18 år, må du kun bruge hjemmesiden med deltagelse af forældre eller værge.
Vi bevarer retten til at afvise brugere efter eget valg.

For at anvende visse tjenester, yderligere fordele eller forbedre din oplevelse, skal du registrere og logge ind som registreret bruger med dit brugernavn og adgangskode. Du bliver registreret bruger efter at have indsendt en formular med alle nødvendige oplysninger ved modtagelse af en e-mail, der bekræfter din registrering. Du kan også vælge at bruge disse websider uden at registrere. Du kan også registrere dig under købsprocessen.

Som registreret bruger skal du angive fuldstændige, aktuelle og nøjagtige oplysninger samt opdatere dem ved eventuelle ændringer. Hvis virksomheden opdager eller formoder, at oplysningerne er usande, ufuldstændige eller på anden måde unøjagtige, er suspendering eller opsigelsen af ​​din konto mulig. Du kan ændre alle oplysninger, du har givet ved at kontakte os på support@wetality.com.

Som bruger er du ansvarlig for alle handlinger, der opstår under dit brugernavn og password. Du bør ikke videregive disse oplysninger til tredjepart. Selskabet er ikke ansvarlig for misbrug af dine oplysninger fra tredjeparter.
Som Bruger kan du købe produkter, modtage eller dele oplysninger, give dine personlige oplysninger … Alle disse handlinger betragtes som transaktioner. Hver transaktion er en elektronisk kontrakt mellem dig og selskabet, herunder med alle selskabets offentligt tilgængelige bestemmelser.

Betingelserne gælder ligeledes for Selskabet, dets holdingselskaber, datterselskaber, tilknyttede virksomheder og tredjeparts tjenesteudbydere og licensierede virksomheder samt distributører og andre kontraktlige partnere i selskabet, og hver af dem har ret til direkte og i deres eget navn, at håndhæve disse vilkår og betingelser.

Ændringer i vilkårene: Selskabet forbeholder sig retten til at ændre vilkårene til enhver tid, samt at deaktivere adgangen til websiderne uden forudgående varsel.

Selskabet forbeholder sig ret til, når som helst at annullere eller ændre vilkårene. Enhver ændring eller opsigelse træder i kraft straks på tidspunktet for offentliggørelsen på hjemmesiden. Enhver form for brug af denne hjemmeside af brugeren efter en sådan meddelelse, vil blive forstået, som accept af disse ændringer.
Brugeren er forpligtet til regelmæssigt at læse vilkårene for at anerkende eventuelle ændringer. Enhver brug af hjemmesiden efter ændringer af vilkårene forudsætter at brugeren er bekendt med alle ændringer, samt forstår og accepterer dem fuldt ud. Vi anerkender ikke ansvar for eventuelle skader, der er forårsaget af brugere eller tredjepart som følge af sådanne ændringer.
Hvis brugeren ikke accepterer vilkårene, skal han afstå fra at bruge selskabets websider.

Ved at blive en uafhængig Wetality repræsentant bekræfter du at acceptere, at medlemmerne af selskabets tekniske og juridiske supportteam samt eksterne kontraktpartnere, der udfører sådanne opgaver, har adgang til min konto og lagrede personlige oplysninger, bonuskonto og organisationsoplysninger, for at de kan udføre deres opgaver i forbindelse med din rolle som uafhængig repræsentant.

Selskabets hjemmeside indeholder generel information, der udgives i god tro.

Eventuelle oplysninger indeholdt er ikke rådgivning og bør ikke behandles som sådan. Hvis du har brug for rådgivning af enhver art (juridiske, medicinske, økonomiske … spørgsmål) skal du konsultere en relevant professionel. Enhver handling, du tager de oplysninger, du finder på disse websider, er strengt på egen risiko.

Denne hjemmeside leveres “som den er” uden nogen garantier, udtrykkeligt eller underforstået. Selskabet giver ingen garantier eller garantier i forbindelse med denne hjemmeside eller de oplysninger og materialer, der findes på denne hjemmeside. Selskabet kan til enhver tid ændre eller fjerne indholdet af sine websider uden nogen underretning.

Firmaet lover ikke, at denne hjemmeside altid er tilgængelig, eller at den vil være tilgængelig overhovedet, eller at oplysningerne på denne hjemmeside er fuldstændige, sande, nøjagtige eller ikke-vildledende.

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre eller deaktivere websiden til enhver tid, herunder uden begrænsning af indholdet, tilgængelighedsperioden samt udstyr, der kræves for at få adgang til eller bruge siderne. Selskabet er bemyndiget til at holde op med at offentliggøre information samt ændre eller deaktivere dataoverførselsmetoder. Oplysningerne kan ændres uden forudgående varsel. Selskabet kan også til enhver tid indføre forbedringer og / eller ændringer i sine Produkter og / eller programmer uden forudgående varsel.

Virksomheden tager lejlighedsvis systemer ned til regelmæssig vedligeholdelse eller andre formål.
Brugeren er blevet informeret om, at også lejlighedsvise uplanlagte forstyrrelser, forringelse af tilgængeligheden af tjenester (til rutinemæssig vedligeholdelse mv) eller force majeure events er mulige. Selskabet er ikke ansvarlig for tab af data eller transaktioner, der måtte opstå, for eventuelle manglende levering eller tab på ekstern infrastruktur.

Ingen garanti for indhold: Det er altid muligt, at oplysningerne på hjemmesider kan indeholde visse fejl. Selskabet garanterer ikke, at indholdet af dets websider og / eller sammenkædede websteder er komplette eller opdaterede, altid tilgængelige, og at det ikke må medføre nogen skade for brugerne.

Ingen generel garanti: Firmaet garanterer ikke noget generelt i forbindelse med hjemmesider, merchandise og services på internettet. Alle garantier vil blive udtrykkeligt angivet og udtrykt for en bestemt vare eller tjenesteydelse.
Der er intet ansvar for nogen transaktioner.

Bestemmelser vedrørende garanti gælder muligvis ikke for alle brugere, da nogle jurisdiktioner ikke tillader ansvarsfraskrivelse af underforståede garantier.
Selskabet vil ikke være ansvarlig over for dig, uanset om det er i henhold til kontraktsloven, uanset om det er i forhold til indholdet af eller brugen af eller i hvert fald i forbindelse med disse websider: for direkte, indirekte, følgeskader, særligt tab tab af indkomst, indtægtstab, overskud, forventede besparelser, tab af kontrakter eller forretningsforhold, tab af omdømme eller goodwill eller tab eller korruption af informationsdata.

Ved at bruge disse hjemmesider accepterer du, at de eksklusioner og begrænsninger af ansvar, der er fastsat i disse vilkår, er rimelige.
Du er enig i, at Selskabet som en aktieselskab har en interesse i at begrænse medarbejdernes personlige ansvar. Du accepterer, at du ikke vil rejse personlige krav mod Selskabets medarbejdere eller medarbejdere med hensyn til tab, du lider i forbindelse med websiden.
Du accepterer, at bestemmelserne i disse Vilkår beskytter virksomhedens officerer, medarbejdere, agenter, holdingselskaber, datterselskaber og andre forbundne personer.
Hvis nogen bestemmelse i disse Vilkår er eller er fundet, at den ikke kan håndhæves i henhold til gældende lovgivning, påvirker ikke håndhævelsen af de øvrige bestemmelser i disse vilkår.

Du påtager dig alt ansvar og risiko for brug af hjemmesiden og internettet.
Det er muligt, at produktet på grund af en fejl (i prisfastsættelse, produktinformation…) kan findes på webstedet med ukorrekte priser eller oplysninger. I så fald har Selskabet ret til at nægte og / eller annullere ordrer. Dette er muligt, selvom brugerens kreditkort allerede er opkrævet. Selskabet udsteder en kredit på din konto i behandlet beløb.

Selskabet garanterer ikke, at indhold med muligheden for at downloade er infektion / virusfri. Du er ansvarlig for at beskytte dig selv og dit system mod enhver skade, som webstedet kan forårsage.

Selskabet garanterer ikke, at webside eller tjenester, der leveres, opfylder alle brugerkrav, vil være uafbrudt eller fejlfrit, eller at fejl vil blive forbedret.
Brugeren accepterer udtrykkeligt at bruge disse hjemmesider på eget ansvar. Selskabet, dets holdingselskaber, datterselskaber, tilknyttede virksomheder eller nogen af ​​deres ansatte, agenter, tredjepartsleverandører eller licenserede virksomheder garanterer ikke, at brugen af ​​disse websider ikke ophører, eller at det vil være fejlfrit. Selskabet eller anden part, der er involveret i produktion og / eller distribution af websider, må under ingen omstændigheder være ansvarlig for eventuelle skader (direkte, indirekte, særlige, tilfældige, følgeskader …), tab af fortjeneste og andre tab. Det samme skal ikke påtage sig ansvar for (I) eventuelle konsekvenser af brugen af ​​disse websider eller (II) nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af enhver information, tjeneste eller produkt, der leveres via disse hjemmesider, (III) uautoriserede interferenser i transmissioner og oplysninger, (IV) adfærd fra tredjeparter.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsning af ansvar for følgeskader og / eller tilfældige skader. I disse jurisdiktioner begrænses ansvarsbegrænsningen til det mindste tilladte beløb.
Begrænsninger skal anvendes til fordel for Selskabet, holdingselskaber, datterselskaber, tilknyttede virksomheder og alle medarbejdere eller andre parter, der er knyttet til Selskabet ved aftaler.

Bestemmelser gælder for alt indhold, produkter og tjenester på selskabets websider.
Denne ansvarsfraskrivelse skal referere til alle direkte eller indirekte skader eller mulige skader forårsaget af dårlig karaktertræk, fejl, udeladelse, afbrydelse, sletning, fejl eller forsinkelse i drift eller transmission, computervirus, kommunikationsforstyrrelser, tyveri, destruktion eller uautoriseret adgang, ændring eller uautoriseret brug af optegnelser, opsigelse af aftale, upassende adfærd, forsømmelse eller anden handling.

Brugeren bekræfter udtrykkeligt, at selskabet ikke holdes ansvarlig for offensiv, upassende eller ulovlig adfærd fra andre brugere eller tredjeparter, og at brugeren er fuldt ansvarlig for risikoen for potentiel skade.

Selskabet eller enhver anden person, der er involveret i oprettelsen, produktionen eller distributionen af ​​disse hjemmesider, det relaterede indhold eller enhver software, må under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af brugen eller umuligheden af ​​at bruge disse websider.

Selskabet, holdingselskabet, dets datterselskaber, informationsudbydere eller partnere, der er ansvarlige for indholdsvedligeholdelse, er ikke ansvarlige for fejl, unøjagtighed eller anden mangel, uhensigtsmæssighed eller ikke-originalitet af oplysninger indeholdt i disse websider eller for eventuelle forsinkelser eller forstyrrelser i overførslen af ​​information til slutbrugeren samt eventuelle fordringer eller tab, der måtte opstå fra det samme. Ingen af ​​ovennævnte parter er ansvarlig for eventuelle fordringer eller tab af tredjeparter, herunder det tabte fortjeneste.

Selskabet påtager sig intet ansvar for rigtigheden af ​​de oplysninger, den giver. Modtagere af oplysninger skal anvende sådanne oplysninger på eget ansvar.
Brugeren bekræfter udtrykkeligt, at vilkårene henviser til hele indholdet af websider.

Alt gensidig interaktion, der udføres via disse websider, skal være i overensstemmelse med vilkårene og brugeren er forpligtet til at udføre alle aktiviteter i forbindelse med brugen af ​​disse hjemmesider i overensstemmelse med alle gældende lovbestemmelser
Det er forbudt at offentliggøre, bruge, transmittere, sende eller udveksle materiale eller indhold, der: er falsk, unøjagtigt eller vildledende, krænker eller kompromitterer privatlivets fred.

Indhold anses som uønsket i normal kommunikation, indhold, der kompromitterer og / eller krænker rettighederne til Andet indhold, der er ulovligt, uanstændigt, uanstændigt, kompromitterende, offensivt, nedsættende, ærekrænkende, stødende, truende, forstyrrende, racistisk eller chauvinistisk, indhold, der krænker tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder eller rettigheder til offentliggørelse og / eller privatlivets fred, indhold gennem hvilke personlige oplysninger oplyses på uautoriseret måde og andet upassende indhold, samt indhold, der kan skade Selskabet og dets tilknyttede virksomheder, andre brugere eller tredjepart. Indholdet og materialet skal heller ikke indeholde virus (trojanske heste, orme …) osv.

Det er forbudt at bruge nogen software eller enheden til at forstyrre den korrekte funktion af dette websted. Dette omfatter spam e-mail.
Selskabet hæfter ikke for indhold, som brugerne kan indsende på disse websider. Eventuelt udgivet indhold, som er eller kan anses for upassende, kan til enhver tid fjernes.
Selskabet forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre, justere, ændre, slette eller fjerne indhold, som det anser upassende. Selskabet hæfter ikke for direkte, indirekte, særlige eller følgeskader, der opstår som følge af brugen af ​​disse eller andre websider. Dette omfatter tab af overskud, driftsforstyrrelser, tab af program eller andre data på dine databehandlingssystemer mv.

Selskabet har ret til, men ikke forpligtelsen til at kontrollere indholdet på disse websider til enhver tid, herunder chatrum og fora, der kan indeholdes som en del af disse websider for at sikre overholdelsen af ​​disse vilkår, som såvel som andre regler, der er foreskrevet af selskabet eller enhver anden gældende lovgivning, regulering eller anden handling. Selskabet forbeholder sig ret til at fjerne ethvert materiale, der efter eget skøn overtræder de heri definerede regler, eller hvis det fastslår, at det pågældende materiale er af tvivlsom karakter af en anden årsag. Virksomheden skal ikke være forpligtet til at reagere på interaktivt indhold.

Selskabet og andre internetudbydere er en distributør, ikke en udgiver, af indholdet fra tredjeparter og brugere. Eventuelle udtalelser, råd, erklæringer, tilbud, information eller indhold indsendt af tredjeparter, også offentlige informationsudbydere eller eventuelle slutbrugere, stammer fra bestemte forfattere eller udgivere og ikke fra selskabet.
Selskabet (eller tredjeparts informationsudbydere) garanterer ikke rigtigheden af ​​disse stillinger.

Selskabet må ikke godkende enhver information, der er tilgængelig på de websider, der repræsenterer en udtalelse fra en bestemt informationsudbyder eller bruger, der ikke er i kontraktforhold med selskabet. Selskabet er derfor ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller pålideligheden af ​​enhver udtalelse, råd eller erklæring, der udgives på websiderne af en person, der ikke er autoriseret, eller som ikke handler i henhold til officiel pligt. Under ingen omstændigheder skal Selskabet påtage sig ansvar for ethvert tab eller tab som følge af, at brugeren påberåbte sig de oplysninger, der er opnået gennem disse hjemmesider. Det er brugerens eget ansvar at vurdere nøjagtigheden, fuldstændigheden eller brugen af ​​enhver information, mening, syn, råd eller andet indhold, der er tilgængeligt via disse websider.

Virksomhedens websider kan indeholde links til tredjepartswebsteder, der opretholdes af andre tjenesteudbydere. Disse links er udelukkende givet til praktiske formål og ikke som bekræftelse af indholdet på sådanne tredjepartswebsteder, og selskabet afviser udtrykkeligt enhver forbindelse med indholdet eller nøjagtigheden af ​​materialet på tredjepartswebsteder.
Mens vi stræber efter at levere kun kvalitetsforbindelser til nyttige og etiske hjemmesider, har vi ingen kontrol over dem. Andre websteder har også forskellige privatlivspolitikker og vilkår for brug – sørg for at tjekke dem.

Selskabets websider, der i øjeblikket er indeholdt i dette domæne, er firmaets private ejendom.

Disse websider indeholder materiale beskyttet af ophavsret, varemærkeregler eller andre ejendomsrettigheder og andre oplysninger beskyttet af rettigheder for fysiske eller juridiske personer.
Dette kan omfatte tekster, software, fotografier, videomateriale, grafik, lydklip samt hele indholdet af websiderne (“indholdet”). Selskabet har eneret til at anvende beskyttede vare- og varemærker, logotyper og andet indhold, der er indeholdt i websiderne. Der kræves en udtrykkelig forudgående samtykke fra ejerne af den relevante copyright, varemærke og / eller designret til enhver brug.

Medmindre andet er angivet, skal alle andre varemærker, der forekommer i systemet, betragtes som deres respektive ejers intellektuelle ejendomsrettigheder (visse indhold kan f.eks. Være licenseret fra tredjepart).

Kopiering, distribution, transmission, udgivelse, reproduktion, ændring, revision, overførsel, sammenkædning, dyb linking, oprettelse af derivater eller ændring af disse websider på en anden måde, hvilket ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse vilkår uden selskabets udtrykkelige skriftlige samtykke være strengt forbudt!
Enhver overtrædelse af disse Vilkår, der kan medføre overtrædelse af ophavsret, varemærkerettigheder eller enhver anden form for intellektuel ejendomsret, kan føre til lovovertrædelse retssag mod overtrædelsespartiet. Det er forbudt at fjerne eller ændre indhold, der er omfattet af den lovgivningsmæssige lovgivning.

I tilfælde af overførsel skal indholdets fuldstændighed og originalitet bevares. Ændring af den oprindelige indholds oprindelige indhold og fuldstændighed (forkortelse, fri fortolkning …) er ikke tilladt.

De fotografier og videomateriale, der bruges til undervisningsmæssige formål, skal indeholde en indikation, der bekræfter selskabet som kilde.
Brugere kan downloade, udskrive og gemme ophavsretligt beskyttet materiale til deres egne personlige non-profit formål eller med henblik på deres organisation.

At give et hyperlink af selskabets websider på en anden hjemmeside er kun tilladt på en måde, der ikke udgør nogen trussel mod selskabets gode navn, skader i hvert fald dets ry eller skaber falsk udseende. Selskabet kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke.

Brugeren accepterer ikke at offentliggøre, eller på anden måde gøre noget materielt underlagt ophavsret, varemærkerettigheder eller anden intellektuel ejendomsret, der er tilgængelig på disse websider uden udtrykkelig samtykke fra ejeren af ​​den relevante ret. Brugeren er udelukkende og udelukkende ansvarlig for den skade, der måtte opstå på grund af krænkelser af ophavsret, uautoriseret brug af varemærker eller krænkelser af andre immaterielle rettigheder eller andre problemer, der måtte opstå i forbindelse med udgivelsen af ​​sådant materiale.

Selskabet har ingen forpligtelse til at oplyse brugeren eller hjælpe med at fastslå, om visse materialer er underlagt ophavsret.
Ved at indsende materiale på nogen af ​​de offentligt tilgængelige dele af disse websider repræsenterer og garanterer Brugeren under strafferetligt og materielt ansvar, at han / hun er ejer af rettighederne over sådant materiale og udtrykkeligt giver selskabet en royaltyfri, evigvarende, uigenkaldelig og ikke-eksklusiv ret til at bruge, offentliggøre, kopiere, gengive, ændre, justere, oversætte og / eller distribuere sådant materiale (delvist eller fuldt ud) i hele verden uden nogen tidsbegrænsninger.

Brugeren giver også andre slutbrugere ret til at få adgang til, gennemse, gemme eller reproducere sådant materiale til eget brug. Enhver reaktion fra brugeren, der indeholder oplysninger, ideer, tilbagemelding, udtalelser, spørgsmål, kommentarer skal anses for ikke-fortroligt.
Selskabet skal frit kunne bruge, reproducere, udlevere eller sende sådant indhold til andre uden begrænsning. Selskabet skal frit kunne anvende ideer, knowhow og anden viden til ethvert formål.

Virksomheden bruger udelukkende navne, logotyper, symboler, varemærker og andet beskyttet indhold på sine hjemmesider til områder, hvor det er tilladt på grundlag af varemærkeregistrering, licens eller på anden måde. Brugen af ​​det beskyttede indhold på websteder er i strid med bestemmelserne i disse Vilkår og uautoriseret brug af det samme er strengt forbudt.

Ophavsret – Firmaet skal respektere andres immaterielle rettigheder. Selskabet opfordrer også alle brugere til at gøre det samme. Selskabet skal efter eget skøn fjerne og / eller deaktivere adgang til materiale, links og referencer på websiden, der krænker andres rettigheder til andre.

I tilfælde, hvor du mener, at der er krænkelse af ophavsretten til dit arbejde på selskabets websted, bedes du straks underrette os herom med skriftlig meddelelse. Vi sender dig alle oplysninger, som du skal medtage i dit krav.

For at kunne levere vores tjenester, og gøre din brugeroplevelse til den bedst mulige kvalitet, og for indgåelse af kontrakter behandler selskabet visse oplysninger om brugere.

Alle oplysninger, vi behandler, skal være tilstrækkelige, relevante, ikke overdrevne i forhold til formålene og teknisk sikre.
Vi er bekymrede for, hvordan oplysninger om dig indsamles, bruges og deles, når du bruger firmaets websider. Selskabet skal til enhver tid beskytte din ret til privatlivets fred med hensyn til behandling af personoplysninger. Yderligere bestemmelser angiver privatlivspolitik for vores websteder. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du disse bestemmelser.

Oplysninger, der kan bruges til at identificere enhver person, betragtes som fortrolige. Disse personlige oplysninger kan blive anmodet om, når du indsender aftaler, registrerer eller bestiller produkter. Andre oplysninger er anonyme.
Anonyme oplysninger kan deles med tredjeparter. Personlige oplysninger vil ikke blive delt med tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er lovligt eller lovligt tilladt, eller det er nødvendigt for at aktivere vores tjenester, som for eksempel: levere vores produkter til din adresse – i dette og lignende tilfælde personlige De oplysninger, du har angivet, vil blive delt med vores kontraktlige partnere.

Selskabets beholdninger, datterselskaber og tilknyttede enheder udgør ikke som tredjeparter. Undtagelsen fra disse bestemmelser er tredjeparter, som giver selskabet visse tjenester for at sikre, at vi kan yde tjenester til dig, og de tilfælde, hvor selskabet skal beskytte sine rettigheder.

Selskabet kan indsamle og bruge dine Personlige data og oplyse det som angivet ovenfor også uden for din bopælskompetence. Det kan også gemmes på servere uden for din boligområde. Grænseoverskridende strømmer af personlige oplysninger kan være nødvendige for at kunne levere alle selskabets tjenester. Ved at bruge virksomhedens websider forstår og accepterer du disse vilkår.

Du hermed informeres og accepterer, at selskabet har ret til at indsamle og bruge alle oplysninger, som den indsamler fra dig via sit websted.
Du har ret til at få adgang til data vedrørende dig, der behandles, for at gennemgå deres nøjagtighed og til at anmode om / opdatere ændringer til enhver tid. Du kan udøve denne ret ved at skrive til support@wetality.com.
Selskabet kan anvende dine personlige oplysninger for at informere dig om Produkter og / eller tjenester, som kan være af interesse for dig.

Eventuelle andre oplysninger eller materiale, men personlige, betragtes som ikke-fortrolige og anonyme. Ved at sende enhver form for information eller materiale giver brugeren selskabet en ubegrænset og uigenkaldelig licens til at bruge, kopiere, præsentere, aktivere, modificere, transmittere og distribuere sådant materiale eller information og er enig i, at selskabet frit kan anvende udgivne ideer, begreber , viden eller teknik til ethvert formål.

Enhver form for kommunikation, som brugeren har indsendt, skal være ikke-fortroligt. Ved at offentliggøre kommentarer, meddelelser eller andre oplysninger på disse websider giver brugeren ret til at bruge sådanne kommentarer, meddelelser eller oplysninger med henblik på markedsføring, reklame, markedsundersøgelser eller andre juridiske formål.

Indholdet sendes eller stilles til rådighed via disse websider er ikke og må ikke betragtes som en forretningshemmelighed, hemmelig eller fortrolig. Ved at give indhold og materiale via selskabets hjemmesider bemyndiger brugeren selskabet og / eller dets tilknyttede virksomheder til at anvende sådant materiale uden begrænsninger til ethvert formål, herunder kopiering, transmission, publicering, udsendelse eller anden brug uden forudgående varsel eller betaling forpligtelser.

Brugeren bekræfter, at alle kommentarer, private beskeder, fora, chatrum og / eller andre metoder til at sende beskeder eller engagere sig i gensidige kommunikationssamfund er af offentlig og ikke privat karakter, og at selskabet derfor kan kontrollere kommunikationen mellem Brugere uden deres viden eller eksplicit tilladelse.

Selskabet har ingen forpligtelse til at kontrollere eller godkende sådant indhold, meddelelser eller informationer, som kan findes i et af lokalsamfundene, og er ikke ansvarlig for handlinger som følge af brugerens deltagelse i et af Fællesskaberne, herunder ansvaret for eventuelt tvistigt indhold .
Disse websteder giver hyperlinks, der kan lede dig til andre websteder og indhold, der ikke er i forbindelse med virksomheden.
Fortrolighedspolitikkerne på disse websteder kan være forskellige, og selskabet påtager sig intet ansvar for, hvad der sker med oplysninger, som de indsamler.
Enhver forbindelse til andre websteder er beregnet som en hjælp til brugere. Selskabet har ikke gennemgået alle disse websteder og er ikke ansvarlig for noget indhold på disse websteder eller nogen skade, der måtte opstå som følge af deres brug. Brugeren bruger disse websteder på egen risiko.
Firmaet kan bruge “Cookies”, som hjælper os med at bestemme hvornår og hvordan websiden er besøgt. Du kan læse mere om cookies, ved at klikke på “find out more” i cookie banneret.

Disse vilkår gælder kun for selskabets websteder og ikke på hjemmesider for andre virksomheder, som QVG kan tilbyde links til.
QVG opererer med sikre datanet beskyttet af industri standard firewall og password beskyttelse systemer. Secure Sockets Layer (“SSL”) software beskytter dine oplysninger under transmission. Selskabet garanterer ikke, at disse foranstaltninger er tilstrækkelige og er ikke ansvarlige for eventuelle skader som følge af sikkerhedsbrud eller tekniske fejl.
Nogle oplysninger kan sendes til dig via e-mail. Bemærk, at disse transmissioner ikke er sikre.

Du påtager dig totalansvar og risiko for brug af internettet og dette websted. Alle handlinger kan blive opsnappet af uautoriseret tredjepart.
Formålet med at indsamle personlige data: Virksomheden har brug for dine personlige oplysninger for at kunne levere onlinebutikstjenester som f.eks. Køb af produkter, betalinger, forsendelse, udstedelse af kvitteringer for at kunne kommunikere med dig, at registrere dig som registreret Bruger, VIP-kunde eller Uafhængig Repræsentant, til at behandle og samle dine købspunkter, bonusser og provisioner.

Midler: Selskabet indsamler dine personlige oplysninger via en HTML-formular til registrering (navn, adresse, e-mail, brugernavn, id, fødselsdag …). Personlige oplysninger gemmes på hjemmesidens tilhørende database. Virksomheden bruger i øjeblikket globalt hostede servere, som kan være uden for dit boligområde, uden for EU og uden for din jurisdiktion. Du accepterer disse bestemmelser ved at indsende personlige oplysninger.

For at beskytte data mod destruktion eller uautoriseret offentliggørelse tager virksomheden tekniske og organisatoriske foranstaltninger: Standard website sikkerhed, adgangskode beskyttelse og regelmæssige sikkerhedskopier.

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som et websted gemmer på din computer eller mobilenhed, når du besøger webstedet. Det gør det muligt for hjemmesiden at huske dine handlinger og præferencer (som f.eks. Login, sprog, skriftstørrelse og andre visningsindstillinger) over en periode, så du behøver ikke at holde dem igen, når du kommer tilbage til webstedet eller browse fra den ene side til den anden. De fleste browsere understøtter cookies, men brugere kan indstille deres browsere til at afvise dem og kan slette dem, når de vil.

Hvordan bruger vi cookies?

Vi bruger cookies til:

– autentificering for at identificere brugeren, når han har logget ind, i løbet af en session.

– bruger indhold, for at holde styr på brugerens indtastning ved udfyldning af online-formularer, indkøbskurv mv. I løbet af en session er vedvarende cookies begrænset til nogle få tilfælde.

– brugergrænsefladen tilpasses i løbet af en session (eller lidt længere).

– for butikken, at huske produkterne.

Tredjeparts cookies:
Facebook

Sådan kontrolleres / SWITCH OFF cookies

Følgende links viser dig, hvordan du fjerner cookies i din browser. Husk at denne indstilling gælder for alle hjemmesider:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_GB
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Brugeren godkender at holde selskabet, holdingselskabet, datterselskaberne, dets datterselskaber, ansvarlige personer, medarbejdere og agenter skadesløse fra og imod eventuelle krav, handlinger, passiver og hilsen til alle skader og omkostninger til erstatningskrav, herunder omkostninger til advokat s gebyrer, der måtte opstå ved brugen af ​​disse websider af brugeren eller brud på nogen bestemmelse i disse vilkår.

Brugeren indvilliger i at samarbejde, om nødvendigt, i Selskabets forsvar af eventuelle krav.

Selskabet påtager sig ret til eksklusivt forsvar i ethvert spørgsmål, der er underkastet skadesløsholdelse.
Alle forhold, der ikke er reguleret i henhold til disse vilkår, er underlagt lov om borgerlige forpligtelser.

Parterne skal forsøge at løse alle tvister, der opstår som følge af disse Vilkår. Alle tvister eller krav, der måtte opstå ved brug af disse websider, i forbindelse med disse Vilkår eller håndhævelse af det samme, skal afklares for den kompetente ret i Zürich, Schweiz.

Disse Betingelser træder i kraft ved Bekendtgørelsen og gælder fortsat indtil Selskabets tilbagekaldelse.
Selskabet gør intet krav om, at indholdet er passende og / eller lovligt i alle jurisdiktioner. Adgang til indholdet eller downloadning af det kan være forbudt i visse jurisdiktioner og / eller til nogle personer. Hver bruger er eneansvarlig for overholdelse af lovgivningen i landet.

I tilfælde af, at enhver bestemmelse eller en del af disse Vilkår holdes ugyldig, ulovlig eller uhåndhævelig, påvirker dette ikke nogen anden bestemmelse eller en del af vilkårene.
Enhver forsinkelse eller ophævelse af nogen bestemmelse i disse vilkår i et bestemt tilfælde må ikke udgøre nogen fremtidig undtagelse eller undtagelse i andre tilfælde.
Konsekvenser af brud på disse Vilkår skal være en advarsel, suspension eller opsigelse af adgang til hjemmesiden og / eller din konto.

Har du yderligere spørgsmål i forbindelse med disse vilkår, bedes du kontakte os via support@wetality.com.

 • Køb for

  mere og få gratis fragt*

  *gratis DAO fragt

  eller rabat på GLS fragt (rabat € 6.00)

  Tillykke!

  Du kvalificerer dig gratis fragt*

  *gratis DAO fragt

  eller rabat på GLS fragt (rabat € 6.00)